Δράσεις

Μνήμη η νεραντζέα

Στην Νίκαια, όπου κι αν στρέψουμε το βλέμμα μας θα συναντήσουμε νεραντζιές. Ο καρπός της νεραντζιάς, το νεράντζι, έχει πικρή γεύση. Η Νίκαια κουβαλάει κι
αυτή μνήμες πικρές για ό,τι συνέβη κάποτε εδώ. Αυτές συνδέονται με το τραγικό γεγονός του Μπλόκου της Κοκκινιάς, με την ατιμωρησία των υπεύθυνων για αυτό, με την ακόλουθη συλλογική λήθη, καθώς και με τον πρόσφατο σχηματισμό ταγμάτων εφόδου στην γειτονιά μας. Όλα αυτά είναι που μας καλούν να μετατρέψουμε την πικρή γεύση τους σε κάτι φωτεινό και αισιόδοξο μέσα από την αλληλέγγυα και δημιουργική συνύπαρξη μας, την συνεχή επαγρύπνηση και την καλλιέργεια της μνήμης τόσο ατομικά όσο και συλλογικά.

H δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Κοινοί Τόποι