Ζωγραφική

Εκ_παραδρομής

Σειρά από ζωγραφικούς πίνακες που έχουν ως αφετηρία φωτογραφίες, πλάνα από ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές κ.ά.
Το παράδοξο είναι ο συνδετικός κρίκος αυτών των εικόνων και εντοπίζεται είτε στις ίδιες τις εικόνες είτε στην ανασύνθεσή τους.

Ιστορικές φωτογραφίες (Νίκαια)

Σειρά ζωγραφικών έργων που προέκυψαν από την έρευνα ιστορικών φωτογραφιών της πόλης της Νίκαιας.
Η σειρά αυτή πραγματοποιήθηκε το 2022.