Ζωγραφική

Ιστορικές φωτογραφίες

Πρόκειται για μια σειρά ζωγραφικών έργων που προέκυψαν από την έρευνα ιστορικών φωτογραφιών της πόλης της Νίκαιας. Η σειρά αυτή πραγματοποιήθηκε το 2022.